Informacje

INFORMACJE

WSZYSTKO NA TEMAT BHP

 

 

Firma FUTURA BHP kompleksowo realizuje wszystkie obowiązki z zakresu bezpieczeństwa, higieny, prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy. Służymy naszym profesjonalizmem i kompetencjami!

NOWOŚĆ – NOWOŚĆ – NOWOŚĆ – NOWOŚĆ – NOWOŚĆ – NOWOŚĆ

W okresie VII – IX 2014 dla firmy Saint-Gobain Construction Products / Fabryka Rigips przygotowaliśmy i zorganizowaliśmy autorskie, unikatowe szkolenie. Dla  operatorów wózków widłowych: „Bezpieczne zachowania operatorów wózków”. Szkolenie było przeprowadzone w nowatorski sposób, z pomocą ankiet, filmów, testów i ćwiczeń zespołowych. Miało na celu zwrócić uwagę szkolonych, że większość wypadków dzieje się z powodów NIEBEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ (Unsafe Acts).

INFORMACJE – INFORMACJE – INFORMACJE – INFORMACJE

Wszystkie szkolenia bhp przeprowadzane przez nasz ośrodek szkoleniowy bhp mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy. Z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędnej dla każdego pracownika. Każde szkolenie bhp odbywa się w sposób przystępny i ciekawy. Szkolenie bhp nie musi być nudne i sztampowe. Gwarantujemy najciekawsze prezentacje i sporo humoru dla rozładowania atmosfery. Ośrodek szkoleniowy Futura BHP zatrudnia wybitnych trenerów bhp, szkoleniowców z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowców wyższych uczelni, praktyków służby bhp.

PROGRAM SZKOLEŃ

W programie szkoleń bhp, prowadzonych przez nasz ośrodek szkoleniowy są: wypadki przy pracy, ryzyko zawodowe, obowiązki pracodawcy i pracowników. Prócz standardowych tematów proponujemy absolutnie unikatowe ujęcie tematu bhp! Słuchacze naszych szkoleń bhp spotykają się z tematyką stresu zawodowego (przyczyny, zjawisko, skutki, metody zarządzania stresem). Mobbingu (najskuteczniejsze metody unikania mobbingu), ergonomii stanowiska komputerowego (metody uniknięcia typowych schorzeń) i innymi. W ramach szkoleń ppoż. poruszamy temat rozgorzenia (flashover) i ciągu wstecznego ognia (backdraft).

Prowadzimy cały wachlarz kursów bhp. Szkolenie bhp dla pracodawców i kadry kierowniczej, szkolenia bhp dla pracowników adm.-biurowych. Szkolenia bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych, szkolenia bhp dla kadry inż.-technicznej. Także – wyjątkowo – szkolenia okresowe bhp dla żołnierzy zawodowych, kadry wojskowej i pracowników wojska. W zakresie naszych usług szkoleniowych znajdą Państwo szkolenia wstępne, szkolenia okresowe, szkolenia w języku angielskim i francuskim. Prócz szkoleń bhp organizujemy i prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Do tego szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO

Wyjątkową ofertą naszego ośrodka szkoleniowego są niezwykle dobrze przyjmowane szkolenia bhp po angielsku. Angielskie szkolenia bhp odbywają się zazwyczaj w wąskich grupach. Przeznaczone są przede wszystkim dla pracodawców, zarządów firm, kadry kierowniczej, pracowników administracyjno-biurowych. Szkolenia bhp w jęz. angielskim odbywają się z wykorzystaniem autorskich prezentacji multimedialnych. Nie korzystamy z pośredników. Nasze szkolenia po angielsku prowadzone są bezpośrednio przez dyrektora naszego ośrodka szkoleniowego. Cenionego w Warszawie trenera bhp i wykładowcy ergonomii na wyższej uczelni.

Ofertę naszego ośrodka szkoleń bhp uzupełniają szkolenia bhp dla żołnierzy zawodowych i pracowników wojska. Szkolenia bhp dla wojska były prowadzone w licznych jednostkach wojskowych. W Warszawie, Wesołej, Tomaszowie Maz. i Nowym Glinniku oraz Dowództwie Wojsk Lądowych. Szkolenia bhp wojskowe wymagają rozpoznania specyfiki bhp jednostki wojskowej i umiejętnej organizacji szkolenia. Nasz ośrodek szkoleniowy odnosi na tym polu realne sukcesy. Szkolenia bhp dla żołnierzy są przez nich przyjmowane jako zaskakująco ciekawe, rzeczowe, ważne. Potwierdzeniem jakości naszych szkoleń bhp dla żołnierzy i pracowników wojska jest fakt ich ciągłości. Szkolenia takie prowadzimy w tych samych jednostkach od wielu lat.

NASZE METODY

Stosujemy uznane metody pedagogiczne. Szkolenia bhp odbywają się metodą instruktażu, seminarium i samokształcenia kierowanego. Każde szkolenie zakończone jest wydaniem karty szkolenia wstępnego bhp (instruktaż ogólny). Bądź unijnym zaświadczeniem o ukończeniu okresowego szkolenia bhp. W celu zapewnienia atrakcyjności przekazywanych informacji wykorzystywane są filmy, autorskie prezentacje multimedialne i inne materiały dydaktyczne. Wszystko w ciekawej, nowoczesnej formie nie unikającej humoru, dla rozładowania atmosfery i podniesienia uwagi słuchaczy.

Koszt szkoleń bhp ustalany jest indywidualnie, zależnie od rodzaju szkolenia bhp. Stanowiska pracy, branży zawodowej, liczebności grupy szkoleniowej, przyjętej formy szkolenia i czasu trwania szkolenia, języka wykładowego. Przy większej ilości słuchaczy proponujemy negocjacje cenowe za całość szkolenia (rabaty nawet w wysokości kilkudziesięciu procent). Jesteśmy bardzo otwarci na stałe umowy szkoleniowe, które bardzo ułatwiają współpracę i szacowanie kosztów przez pracodawców. Z uwagi na potrzeby klientów, szkolenia przeprowadzamy głównie w siedzibie pracodawcy.

informacje bhp

Organizujemy szkolenia bhp dla: