Szkolenia BHP

Nowoczesne atrakcyjne i tanie

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują każdego pracownika od momentu zatrudnienia. Bez szkolenia BHP nie może on rozpocząć pracy na żadnym stanowisku. Wiedza z tego zakresu, w zależności od zajmowanego stanowiska oraz specyfiki pracy, musi być również regularnie aktualizowana i odświeżana.

Specjalnością naszej firmy są profesjonalne szkolenia BHP dla różnych branż, między innymi pracowników administracyjnych i biurowych, robotniczych, budowlanych, a także studentów. Chociaż wiele osób uważa zasady bezpieczeństwa za oczywistość lub niepotrzebną formalność, praktyka pokazuje, że sporej części wypadków przy pracy można byłoby uniknąć, gdyby tylko pracownicy przestrzegali zasad i wiedzieli, jak powinni zachować się w określonych sytuacjach. Kursy realizowane w naszej szkole nie tylko przedstawiają suchą teorię, która szybko zostanie zapomniana. Dzięki odwoływaniu się do życiowych przykładów i praktycznym demonstracjom uczą również właściwego postępowania i umożliwiają lepsze zapamiętywanie informacji. Uczestnicy szkoleń zdobywają także umiejętności z dziedzin takich jak pierwsza pomoc, zasady bezpiecznej ewakuacji czy ochrona przeciwpożarowa.

Znajomością przepisów BHP muszą również wykazywać się osoby na stanowiskach kierowniczych oraz właściciele firm. W naszej szkole odbywają się także szkolenia BHP dla pracodawców. Dzięki nim kadra zarządzająca również będzie wiedziała, jak postąpić w sytuacjach kryzysowych, a także jakich standardów pracy egzekwować od swoich podwładnych. Z myślą o międzynarodowych firmach nasze kursy prowadzimy także po angielsku i francusku.

Ważność szkolenia BHP różni się dla poszczególnych sektorów. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych zobowiązani są do ponownego odbywania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny co rok. W przypadku pracodawców oraz kadry zarządzającej ponowne przeszkolenie musi mieć miejsce co 5 lat. Pracownicy biurowi i administracyjni musza je odbyć co 6 lat. Dla każdej firmy możemy zrealizować zarówno wstępne jak i okresowe szkolenia BHP.

BHP – Ergonomia – Stres zawodowy – Pożar i ewakuacja – Pierwsza pomoc – Bezpieczne zachowania

 • Najciekawsze prezentacje!
 • Wyjątkowo pasjonujące tematy!
 • Znakomici wykładowcy!
 • Sporo humoru dla rozładowania atmosfery!

Prócz standardowych tematów, jak: wypadki przy pracy, ryzyko zawodowe, obowiązki pracodawcy i pracowników – w czasie szkoleń bhp poruszamy absolutnie unikatowe wątki:

 • stres zawodowy (przyczyny, zjawisko, skutki, metody zarządzania stresem),
 • mobbing (najskuteczniejsze metody unikania mobbingu),
 • ergonomia stanowiska komputerowego (metody uniknięcia typowych schorzeń)
 • flashover i backdraft (rozgorzenie i ognisty podmuch, śmiertelne zagrożenie w trakcie pożaru)

Organizujemy szkolenia bhp dla:

 • pracodawców i kadry kierowniczej
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • cudzoziemców (szkolenia w języku angielskim i francuskim)
 • kadry inż.-technicznej
 • pracowników robotniczych
 • pracowników budowlanych
 • żołnierzy zawodowych
 • studentów

Zatrudniamy wybitnych trenerów bhp, szkoleniowców z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowców wyższych uczelni, praktyków służby bhp, ratowników medycznych, inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

szkolenia bhp

Organizujemy szkolenia bhp dla: