Szkolenia BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej

Szkolenie bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej realizujemy metodą 16-godzinnego seminarium. Bądź samokształcenia kierowanego (w ustalonym z zamawiającym wymiarze godzinowym).
Szkolenie bhp prowadzą wieloletni praktycy bhp, którzy doskonale  potrafią wskazać obszary największych zagrożeń w pracy inżynierów i techników. Zwracając przy tym uwagę na wielką odpowiedzialność ich pracy w stosunku do pozostałych pracowników (i użytkowników przyszłych obiektów).
W 2014 roku opracowaliśmy autorski program szkolenia „bezpieczne zachowania” – wychodząc z założenia, że większość wypadków ma podłoże behawioralne. Jest następstwem niebezpiecznych zachowań.

Szkolenie bhp dla kadry inżyniersko-technicznej