Szkolenia BHP dla osób wskazanych do udzielania pierwszej pomocy‌

Pracodawca ma obowiązek wskazać osoby do udzielania pierwszej pomocy, a my potrafimy doskonale takie osoby przeszkolić.

Organizujemy szkolenia w bardzo różnych formach i wymiarach czasowych. Zawsze są to zajęcia pasjonujące, profesjonalnie zorganizowane, aktywizujące szkolonych do samodzielnych ćwiczeń. Np. resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie.  

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej można także organizować dla wszystkich  innych pracowników. Tak w ramach szkolenia okresowego bhp, jak i w formie szkolenia specjalistycznego.

Nasi instruktorzy i instruktorki to ratownicy medyczni oraz szkoleniowcy z bogatym doświadczeniem i głęboka wiedzą merytoryczną.

Szkolenie bhp dla osób wskazanych do udzielania pierwszej pomocy