Analiza warunków pracy

Oferujemy Państwu opracowanie okresowych analiz warunków pracy – dokumentów weryfikujących stan realizacji wymogów bhp w firmie.

Analiza stanu bhp stanowi ocenę stanu bezpieczeństwa w firmie i umożliwia porównanie go z obowiązującymi przepisami. Elementem analizy jest wykazanie ewentualnych nieprawidłowości i rekomendacje dotyczące działań korygujących.