Outsourcing

Służymy Państwu współpracą w zakresie wszystkich zadań służby BHP:

  • wspieranie procesu postępowania wypadkowego,
  • przeglądy stanowisk pracy pod względem przestrzegania zasad BHP i ppoż,
  • przeglądy stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • analizy i oceny ryzyka zawodowego,
  • konsultacje w zakresie BHP, prawa pracy,
  • postępowania i dokumentacje wypadkowe,
  • pomoc w realizacji zaleceń służb kontrolnych,
  • wdrażanie wymagań systemu zarządzania BHP (wg PN-N-18001).