Informacje

INFORMACJE

WSZYSTKO NA TEMAT BHP

 

 

Firma FUTURA BHP kompleksowo realizuje wszystkie obowiązki z zakresu bezpieczeństwa, higieny, prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy. Służymy naszym profesjonalizmem i kompetencjami!

 

W okresie VII – IX 2014 dla firmy Saint-Gobain Construction Products / Fabryka Rigips przygotowaliśmy i zorganizowaliśmy autorskie, unikatowe szkolenie. Dla  operatorów wózków widłowych: „Bezpieczne zachowania operatorów wózków”. Szkolenie było przeprowadzone w nowatorski sposób, z pomocą ankiet, filmów, testów i ćwiczeń zespołowych. Miało na celu zwrócić uwagę szkolonych, że większość wypadków dzieje się z powodów NIEBEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ (Unsafe Acts).

 

SZKOLENIA BHP

Mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy. Z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędnej dla każdego pracownika. Każde szkolenie bhp odbywa się w sposób przystępny i ciekawy. Program nie musi być nudny i sztampowy. Gwarantujemy najciekawsze prezentacje i sporo humoru dla rozładowania atmosfery. Futura BHP zatrudnia wybitnych trenerów bhp, szkoleniowców z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowców wyższych uczelni, praktyków służby bhp.

PROGRAM SZKOLEŃ

W programie są: wypadki przy pracy, ryzyko zawodowe, obowiązki pracodawcy i pracowników. Prócz standardowych tematów proponujemy absolutnie unikatowe ujęcie tematu bhp! Słuchacze naszych szkoleń bhp spotykają się z tematyką stresu zawodowego (przyczyny, zjawisko, skutki, metody zarządzania stresem). Mobbingu (najskuteczniejsze metody unikania mobbingu), ergonomii stanowiska komputerowego (metody uniknięcia typowych schorzeń) i innymi. W ramach szkoleń ppoż. poruszamy temat rozgorzenia (flashover) i ciągu wstecznego ognia (backdraft).

Prowadzimy cały wachlarz kursów bhp – dla pracodawców i kadry kierowniczej, dla pracowników adm.-biurowych, dla pracowników na stanowiskach robotniczych, dla kadry inż.-technicznej. Także – wyjątkowo – szkolenia okresowe bhp dla żołnierzy zawodowych, kadry wojskowej i pracowników wojska. W zakresie naszych usług znajdą Państwo szkolenia wstępne, okresowe, w języku angielskim i francuskim. Organizujemy i prowadzimy również szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO

Wyjątkową ofertą naszego ośrodka są niezwykle dobrze przyjmowane szkolenia bhp po angielsku, które odbywają się zazwyczaj w wąskich grupach. Przeznaczone są przede wszystkim dla pracodawców, zarządów firm, kadry kierowniczej, pracowników administracyjno-biurowych. Odbywają się z wykorzystaniem autorskich prezentacji multimedialnych. Nie korzystamy z pośredników. Nasze szkolenia po angielsku prowadzone są bezpośrednio przez dyrektora naszego ośrodka, cenionego w Warszawie trenera bhp i wykładowcy ergonomii na wyższej uczelni.

Ofertę uzupełniają szkolenia bhp dla żołnierzy zawodowych i pracowników wojska, które były prowadzone w licznych jednostkach wojskowych. W Warszawie, Wesołej, Tomaszowie Maz. i Nowym Glinniku oraz Dowództwie Wojsk Lądowych. Wojskowe kursy bhp wymagają rozpoznania specyfiki bhp jednostki wojskowej i umiejętnej organizacji. Odnosimy na tym polu realne sukcesy. Szkolenia bhp dla żołnierzy są przez nich przyjmowane jako zaskakująco ciekawe, rzeczowe, ważne. Potwierdzeniem ich jakości jest fakt ich ciągłości. Są prowadzone w tych samych jednostkach od wielu lat.

NASZE METODY

Stosujemy uznane metody pedagogiczne. Szkolenia bhp odbywają się metodą instruktażu, seminarium i samokształcenia kierowanego. Każde zakończone jest wydaniem karty szkolenia wstępnego bhp (instruktaż ogólny). Bądź unijnym zaświadczeniem o ukończeniu okresowego szkolenia bhp. W celu zapewnienia atrakcyjności przekazywanych informacji wykorzystywane są filmy, autorskie prezentacje multimedialne i inne materiały dydaktyczne. Wszystko w ciekawej, nowoczesnej formie nie unikającej humoru, dla rozładowania atmosfery i podniesienia uwagi słuchaczy.

CENA SZKOLENIA BHP

Koszt ustalany jest indywidualnie, zależnie od rodzaju szkolenia bhp, stanowiska pracy, branży zawodowej, liczebności grupy, przyjętej formy szkolenia i czasu trwania, języka wykładowego. Przy większej ilości słuchaczy proponujemy negocjacje cenowe za całość (rabaty nawet w wysokości kilkudziesięciu procent). Jesteśmy bardzo otwarci na stałe umowy, które bardzo ułatwiają współpracę i szacowanie kosztów przez pracodawców. Z uwagi na potrzeby klientów, szkolenia przeprowadzamy głównie w siedzibie pracodawcy.

 

informacje bhp

Organizujemy szkolenia bhp dla: