Szkolenia BHP dla studentów

 

Zgodnie z wymogami prawa* Rektor ma obowiązek zapewnić obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w uczelni. Powinno co najmniej 4 godz. lekcyjne. Zakres powinien przede wszystkim obejmować specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego, wykorzystywanego w procesie nauczania

Ośrodek szkoleniowy Futura BHP zatrudnia wykładowców wyższych uczelni, którzy mają bezpośrednie doświadczenie w nauczaniu studentów i doktorantów, tak w formie wykładów, seminarium, jak i samokształcenia kierowanego. Szkolenia BHP regularnie prowadzimy dla studentów Collegium Civitas, SGGW (Wydział medycyny weterynaryjnej anglojęzycznej), Warszawskiej Szkoły Filmowej, Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Uczelni Techniczno-Handlowej (studia podyplomowe), Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu i in.

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla osób rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

UWAGA: Prowadzimy także szkolenia BHP dla studentów anglojęzycznych!

Doskonale wiemy, jak stereotypowy student podchodzi do tematyki BHP. A jednak potrafimy dobrać tak materiał i formę zajęć, że nawet w auli mieszczącej 200 osób panuje cisza i skupienie. A czasem nawet wywołana zabawnym filmikiem salwa śmiechu. Najważniejsze tematy poruszane w trakcie szkolenia BHP to:

 • prawa i obowiązki studenta w zakresie bezpiecznych warunków nauczania
 • zagrożenia wypadkowe i zgłaszanie wypadków związanych ze studiami
 • ergonomia pracy przy komputerze,
 • specyficzne zagrożenia wydziałowe
 • stres egzaminacyjny
 • zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • reakcja na pożar
 • ewakuacja

W uzgodnieniu z Uczelnią w ramach obowiązkowych szkoleń BHP lub w formie osobnych zajęć poruszamy tematykę:

 • przeciwdziałania mobbingu i bullyingu
 • stalkingu i hejtu,
 • molestowania seksualnego,
 • innych form przemocy kierowanej wobec studentów.

W naszej ofercie są również wykłady lub fakultety na temat metod skutecznej komunikacji (asertywność, empatyczne zrozumienie, mowa ciała, skuteczna komunikatywność itp.)

Szkolenia BHP dla studentów realizujemy uzgodnioną z Uczelnią metodą. Najbardziej efektywną metodą jest wykład-seminarium, podczas którego można w dyskusji z uczestnikami uwzględnić specyfikę ich studiowania i odpowiedzieć na wszystkie ich pytania i wątpliwości.

Ostatnimi czasy rośnie popularność metod zdalnego kształcenia z wykorzystaniem platform szkoleniowych (np. Moodle) i narzędzi do wideokonferencji (Teams, Zoom, Webex, Hangouts i in.)

*Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

 

Szkolenie bhp dla studentów