Szkolenia BHP dla studentów

 

W Polsce obowiązuje prawo mówiące o konieczności przeprowadzania przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia szkoleń BHP dla studentów uczelni wyższych. Muszą one zawierać wszystkie punkty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.

Nasi pracownicy mają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i certyfikaty, w tym zawód wykładowcy, pozwalające przeprowadzać rzetelne szkolenia BHP w Warszawie oraz w okolicznych miejscowościach. Od lat organizujemy rzetelne spotkania dla młodych ludzi na najznakomitszych warszawskich uczelniach, na których omawiane są wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy. To podstawa, od której powinien zaczynać edukację każdy student pierwszego roku.

Jak przebiegają szkolenia BHP w Warszawie dla studentów?

Podstawowy kurs BHP dla studentów powinien zająć minimum cztery godziny wykładowe, czyli około sześciu godzin zegarowych. Najlepiej też, aby był podzielony na logiczne bloki tematyczne, które pozwolą lepiej i szybciej przyswoić wiedzę i nierzadko sporo nowych wiadomości. Sposób przeprowadzenia szkolenia oraz ostateczny zakres omawianych zagadnień jest zawsze wcześniej uzgadniany z władzami uczelni.

Podczas obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów studenci otrzymują dużą porcję wiedzy, podzieloną na łatwe do przyswojenia części. Możliwe jest też prowadzenie konstruktywnych dyskusji, mających na celu rozwianie wątpliwości i wytłumaczenie trudniejszych tematów. Omawiane są takie kwestie, jak: zagrożenia, wypadki i sposób postępowania, prawa i obowiązki studenta, zagrożenia związane z działaniem poszczególnych wydziałów – tyczy się to głównie uczelni o profilach technicznych. Omawiane są sytuacje stresowe i radzenie sobie z nimi, a także postępowanie na wypadek pożaru i konieczności ewakuacji z budynku. Na życzenie władz uczelni zakres szkolenia BHP dla studentów rozszerzamy o dodatkowe bloki tematyczne, takie jak: molestowanie, stalking, mobbing, bullying czy przemoc.

Kto jest zobowiązany do zorganizowania szkolenia BHP na uczelni?

Zgodnie z rozporządzeniem, za zorganizowanie w danym instytucie szkolenia BHP dla studentów zobowiązane są bezpośrednio same władze uczelni. To one mają obowiązek zgłosić potrzebę przeprowadzenia takiego spotkania, określić charakter oraz uzgodnić dokładny zakres omawianych zagadnień. Kursy BHP dla studentów są obowiązkowe w przypadku wszystkich pierwszorocznych studentów oraz wszystkich nowych osób przeniesionych na wyższy rocznik z innych uczelni.

 

Szkolenie bhp dla studentów