Szkolenia BHP po angielsku

 

Za bezpieczeństwo i higienę pracy w danym przedsiębiorstwie odpowiadają zarówno zleceniodawcy, jak i osoby zatrudnione. Chcąc zadbać o odpowiednie warunki pracy, należy regularnie przeprowadzać szkolenia wstępne i okresowe BHP, które pozwolą zleceniobiorcom na zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa pracy, specyfiką branży i zajmowanych przez nich stanowisk. Zgodnie z przepisami prawa, kurs musi przejść każda nowo zatrudniona osoba na umowę o pracę jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków. Nasza firma oferuje szkolenia BHP nie tylko w języku polskim, ale również angielskim.

Do Polski imigruje coraz większa ilość osób z zagranicy. Pracodawcy chętnie przyjmują do swoich firm przyjezdnych studentów, pracowników tymczasowych oraz specjalistów z danej branży. Najczęściej spotyka się zleceniobiorców z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Turcji, Indii, Pakistanu i Europy Zachodniej. Z uwagi na to, iż nie każdy płynnie posługuje się językiem polskim, zapotrzebowanie na szkolenia BHP po angielsku stale rośnie.

Kurs BHP po angielsku

Wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń BHP w języku angielskim – wstępne oraz okresowe. Pierwsze z nich przeprowadza się tuż po podpisaniu umowy z pracownikiem. Okresowe szkolenie BHP w języku angielskim z kolei zlecane jest cyklicznie, tuż przed końcem ważności poprzednio zrealizowanego kursu. Szkolenie okresowe pomaga zaktualizować i ugruntować wiedzę oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza firma oferuje oba typy szkoleń BHP w języku angielskim.

Szkolenia BHP wstępne i okresowe po angielsku to nasza specjalność. Kursy przeprowadzane są przez zespół wykwalifikowanych fachowców. Kadrę, zajmującą się szkoleniami w języku angielskim, tworzą specjaliści z dziedziny BHP oraz wykładowcy uczelni wyższych, na co dzień pracujący w środowisku obcojęzycznym. Szkolenia wstępne i okresowe BHP po angielsku odbywają się z wykorzystaniem autorskich prezentacji multimedialnych, starannie przygotowanego programu i uznanych metod pedagogicznych w formie instruktażu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Szkolenie BHP po angielsku

Koszt szkolenia BHP po angielsku ustalany jest indywidualne na podstawie kilku wytycznych – rodzaju i formy kursu, stanowiska pracy, branży zawodowej, liczebności grupy oraz czasu trwania. Dzięki temu cena szkolenia BHP po angielsku zawsze jest zoptymalizowana i atrakcyjna. Wśród firm i instytucji, dla których przeprowadziliśmy szkolenia BHP m.in. w języku angielskim znajdują się Procter&Gamble, Ikea, Siemens, GlaxoSmithKlein, ING, Collegium Civitas, SGGW, WWSI i wiele innych. Gwarantujemy profesjonalne podejście, rzetelnie przekazywaną wiedzę, atrakcyjny cennik i wysoką jakość obsługi. Zapraszamy do kontaktu!

 

szkolenia bhp po angielsku