Usługi BHP

Doświadczenie w wielu branżach

Żółty kask

 

Wszystkie zakłady pracy, nawet te działające w obrębie jednej branży, będą się od siebie różnić. Szkodliwe warunki, ryzyko wystąpienia wypadku czy zasady zachowania na wypadek sytuacji kryzysowej, jak choćby pożar, dla każdego obiektu wymagają indywidualnego przeanalizowania i wyznaczenia określonych przepisów. Jeżeli na terenie firmy dojdzie do wypadku, potrzebna jest kompetentna osoba, która szczegółowo zbada jego przyczyny, sporządzi niezbędne protokoły, a także wdroży procedury, które pomogą uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

Usługi naszej firmy to nie tylko szkolenia, ale również bieżąca kontrola stanu BHP w firmie. Przegląd warunków pracy i wsparcie doświadczonego inspektora pozwoli między innymi oszacować ocenę ryzyka zawodowego, opracować instrukcje pożarowe czy wyznaczyć drogi ewakuacyjne. Dzięki podniesieniu świadomości pracowników z zakresu BHP znacząco uda się także ograniczyć ilość wypadków oraz pomyślnie przejść przez każdą kontrolę zewnętrzną, ale przede wszystkim stworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko pracy.


Zatrudniamy doświadczonych specjalistów bhp, wieloletnich praktyków służby bhp, inspektorów ochrony ppoż, ratowników medycznych.

W ramach stałej współpracy lub na konkretne zlecenie wykonamy:

usługi bhp

Organizujemy szkolenia bhp dla: