Szkolenia BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej

 

Zgodnie z zapisami kodeksu pracy pracodawcy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, z kolei osoby kierujące pracownikami osobiście odpowiadają za bezpieczna organizację pracy. Szkolenia BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej to ogromna odpowiedzialność! Pracodawca nie może zapewnić prawdziwie bezpiecznych warunków pracy, jeśli nie zna zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. W tym zakresu odpowiedzialności za BHP w swojej firmie.

Nasza unikalna metoda szkoleniowa pozwala nawiązać doskonały i profesjonalny kontakt z Pracodawcą. W krótkim czasie dać mu całą niezbędną wiedzę w zakresie BHP, popartą praktycznymi wskazówkami i ogromnym doświadczeniem.

Szkolenia BHP dla kadry kierowniczej to klucz do bezpieczeństwa pracowników całej firmy. Zwracamy szczególną uwagę na bezpośredni wpływ pracy kadry kierowniczej na bezpieczeństwo każdego indywidualnego pracownika.

Szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami kierowane jest m.in. do:

 • właścicieli firm, zakładów pracy i dyrektorów generalnych,
 • członków zarządu i dyrektorów wszelkich szczebli,
 • kierowników oddziałów,
 • kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych,
 • liderów zmiany
 • mistrzów i brygadzistów

Wśród głównych tematów, które poruszane są na szkoleniu dla pracodawców i osób kierujących pracownikami są m.in.:

 • odpowiedzialność za warunki pracy i organizację pracy
 • podstawy metodyki i organizacji instruktażu stanowiskowego
 • pojęcie bezpieczeństwa zależnego, niezależnego i międzyzależnego
 • wdrażanie dobrych praktyk, w tym: Hazard ID, STOP, Take Five,
 • nowoczesne narzędzia prewencji wypadkowej
 • stres menadżerski i wypalenie zawodowe

Program szkolenia oparty jest ściśle na przepisach zawartych w Rozporządzeniu w sprawie szkoleń BHP i zgodny z aktualnymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy. Dodatkowo wypełniają go praktyczne przykłady z wielu zakładów pracy poparte wszechstronnym, zawodowym doświadczeniem trenerów.

Posiadamy doświadczoną kadrę trenerską, są to: wieloletni praktycy Służby BHP, wykładowcy uczelni wyższych, trenerzy z międzynarodowym doświadczeniem!

UWAGA: Dysponujemy znakomitymi materiałami do samokształcenia kierowanego. Organizujemy szkolenia w formie seminarium, samokształcenia kierowanego lub w formie zdalnej (Skype, Webex, Teams, Zoom i in.).

 

Tylko u nas profesjonalne, atrakcyjne szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w języku angielskim, rosyjskim i francuskim!

 

szkolenia bhp dla pracodawców