Szkolenia przeciwpożarowe (PPOŻ)

Przewody pod biurkiem

Wiele osób zastanawia się, po co przeprowadzać szkolenia przeciwpożarowe. Zgodnie z podstawą prawną, celem takiego szkolenia czy kursu jest zwiększanie bezpieczeństwa użytkowników danej przestrzeni, budynku czy zakładu pracy. Okresowe przeprowadzanie takich kursów daje osobom możliwość nabycia wiedzy i umiejętności jak sobie poradzić w sytuacji kryzysowej. Bezpieczeństwo pracowników zależy od posiadanej wiedzy oraz umiejętności wykorzystania jej w praktyce.

Kto przeprowadza szkolenia ppoż. I ja ono wygląda w praktyce?

Kurs czy szkolenie może przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Takimi osobami będą:

 • Inspektor PPOŻ.,
 • Specjalista ochrony przeciwpożarowej,
 • Technik lub inżynier pożarnictwa.

Każdy kurs przeciwpożarowy będzie przebiegał inaczej. Wynika to z potrzeby jego dostosowania do specyfiki danego przedsiębiorstwa, układu budynku czy wykonywanych przez pracowników obowiązków.

W ramach takiego kursu zostają poruszone poniższe kwestie:

 • szybka i bezpieczna ewakuacja budynku w momencie wystąpienia zagrożenia,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • zasady alarmowania straży pożarnej,
 • charakterystyka możliwych zagrożeń w danym obiekcie,
 • zasady korzystania z podstawowych środków ochrony przeciwpożarowej,
 • odczytywanie znaków PPOŻ.,
 • samodzielne przygotowanie instrukcji PPOŻ.,
 • zasady ograniczające ryzyko wybuchu pożaru.

Regularne przeprowadzanie takich kursów daje pracodawcy pewność, że pracownicy będą mieli wiedzę, jak poradzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach, które mogą nastąpić.

Wymogi prawne szkolenia ppoż

Zgodnie z ustawą każda nowa osoba zatrudniona w danym zakładzie pracy musi przejść obowiązkowe szkolenia przeciwpożarowe, a także z zakresu BHP.

W odróżnieniu od szkolenia BHP, w przypadku kursu przeciwpożarowego nie został wskazany wymóg jego okresowego powtarzania. Niemniej jednak regularne szkolenia zwiększają poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy. W związku z powyższym dobrą praktyką jest realizacja szkoleń okresowych ppoż.

Dodatkowo należy pamiętać, że obowiązkowi odbycia takiego szkolenia podlega oczywiście pracownik, ale także zarządca danego budynku.

Szkolenia przeciwpożarowe — Warszawa

Szkolenia przeciwpożarowe to ważny element funkcjonowania firmy i nie można ich zaniedbywać. Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo pracowników danego obiektu. Firma Futura zapewnia szkolenia przeciwpożarowe w Warszawie oraz okolicznych miejscowościach na terenie zakładu pracy zainteresowanego takim kursem. Szkolenia są przeprowadzane przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem. Każde spotkanie jest indywidualnie dopasowywane do zakresu obowiązku pracowników je odbywających, a także specyfiki danego budynku czy terenu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, firma Futura zapewnia dodatkowo szkolenia BHP (dostępne również w formie online), ocenę ryzyka zawodowego, kontrolę warunków pracy czy kurs pierwszej pomocy. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://futura-bhp.com/kontakt/.