Szkolenia przeciwpożarowe (PPOŻ)

Przewody pod biurkiem

Obowiązek ochrony pożarowej spoczywa na każdym właścicielu i użytkowniku budynku, dotyczy więc on również pracodawców. Przepisy PPOŻ jasno określają wymagania budowlane i technologiczne, które musi spełniać dany obiekt, rozmieszczenie i dostępność sprzętu do gaszenia ognia, a także mówią o konieczności zaznajomienia z przepisami i ustalenia zasad postępowania na wypadek wystąpienia każdej klęski żywiołowej.

Pożar to specyficzna sytuacja kryzysowa, w trakcie której wrogiem jest nie tylko rozprzestrzeniający się ogień i dym, ale przede wszystkim chaos i panika. Chociaż każdy budynek posiada swoje zabezpieczenia, drogi przeciwpożarowe i środki gaśnicze, często na widok płomieni pracownicy nie wiedzą, jak powinni się zachować.

Szkolenia PPOŻ przeprowadzane przez naszą firmę są dla uczestników szansą na zdobycie nie tylko wiedzy, ale również praktycznych umiejętności potrzebnych w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Uczestnicy naszych kursów dowiedzą się między innymi, jakie wyróżniamy rodzaje gaśnic i do gaszenia jakich materiałów są one wykorzystywane, jak należy postąpić w przypadku zapalenia się różnych urządzeń elektrycznych, a także jak udzielać pierwszej pomocy osobom, które uległy poparzeniom. Prezentacje multimedialne oraz filmy szkoleniowe pozwolą na uzupełnienie teorii praktycznymi umiejętnościami, które w obliczu zagrożenia życia będą kluczowym elementem.

Większość pracowników podstawową wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej nabywa w trakcie szkoleń BHP, zarówno wstępnych jak i okresowych. W ich przypadku nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowych, bardziej sprecyzowanych kursów. Pracodawca ma jednak w obowiązku wyznaczyć w obrębie firmy osoby odpowiedzialne za zwalczanie pożarów i ewakuację pracowników. Takie osoby muszą już posiadać zaświadczenie odbycia szkolenia PPOŻ, na którym zaznajomione zostały z przepisami prawnymi regulującymi ochronę przeciwpożarową, budowa oraz sposobami użycia sprzętu gaśniczego, a także zasadami przeprowadzania ewakuacji osób z obiektu. Ważne jest, aby wyznaczeni pracownicy nie tylko przyswoili dokładnie teorię, ale także znali plan budynku, rozmieszczenie gaśnic i hydrantów, a także zdawali sobie sprawę, które sprzęty lub substancje na terenie zakładu stwarzają ryzyko potencjalnego zagrożenia pożarem.

Mimo, iż prawo nie nakłada na pracodawcę obowiązku wysyłania wszystkich pracowników na szkolenia PPOŻ warto zastanowić się, czy gwarancja ochrony życia i zdrowia zatrudnionych osób, a także zabezpieczenie mienia nie jest swego rodzaju inwestycją, którą warto poczynić. Naszą kadrę tworzą doświadczeni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej, którzy potrafią przekazać swoją wiedzę.

Nie każdy jest w stanie nauczyć się zachowania zimnej krwi, tym bardziej w obliczu płomieni, nigdy jednak nie wiadomo, kiedy zdobyte na tego typu szkoleniach umiejętności przydadzą się w prawdziwym życiu. Warto być przygotowanym na każdą ewentualność i nie lekceważyć tak poważnych kwestii jak ratowanie zdrowia.