Szkolenia BHP po rosyjsku

 

Zagwarantowanie pełnowartościowego, rzetelnego szkolenia BHP, najlepiej po rosyjsku, pracownikom z Europy Wschodniej, to obowiązek każdego przedsiębiorcy, bez względu na rodzaj branży, w jakim działa dana firma. Polscy zleceniobiorcy coraz częściej podejmują współpracę z obcokrajowcami, którzy choć posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu, nie zawsze dobrze posługują się naszym ojczystym językiem. Z uwagi na utrudnioną komunikację, chcąc w sposób najbardziej przejrzysty i klarowny przekazać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, warto skorzystać z usługi szkolenia BHP po rosyjsku, jakie oferujemy.

Językiem rosyjskim posługują się nie tylko osoby, przyjeżdżające do Polski z Rosji, ale również z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Armenii czy Kazachstanu. Fakt ten sprawia, iż zapotrzebowanie na szkolenia BHP po rosyjsku stale rośnie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów z sektora biznesowego, oferujemy zarówno okresowe, jak i wstępne szkolenia BHP po rosyjsku głównie dla pracowników z Ukrainy.

Szkolenia BHP dla Ukraińców

Na szkolenie wstępnie BHP po rosyjsku składają się dwa podstawowe elementy – instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Podczas profesjonalnego szkolenia BHP po rosyjsku pracownicy z Ukrainy mogą zapoznać się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, normami obowiązującymi w danym przedsiębiorstwie oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Odbycie szkolenia BHP dla Ukraińców zostaje potwierdzone pisemnie w kracie szkolenia wstępnego.

Program szkoleń BHP po rosyjsku został starannie opracowany i rozplanowany, by podczas kursu zostały poruszone wszystkie najważniejsze kwestie, związane z wypadkami w pracy, ryzykiem zawodowym, obowiązkami zleceniodawców oraz zleceniobiorców. Słuchacze naszych szkoleń wstępnych BHP w języku rosyjskim spotykają się również z tematyką stresu zawodowego, mobbingu, ergonomii stanowiska komputerowego, rozgorzenia (flashover) i ciągu wstecznego ognia (backdraft).

Szkolenie BHP po rosyjsku

Pracownicy z Ukrainy i innych państw, będących w części rosyjskojęzycznymi, szkoleni są z zasad BHP w wąskich grupach, dzięki czemu każda osoba wyniesie z zajęć dużą ilość teoretycznej i praktycznej wiedzy. Szkolenia BHP po rosyjsku prowadzone są przez wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów. Wszystkie kursy BHP dla Ukraińców oparte są na autorskich prezentacjach multimedialnych oraz innych materiałach dydaktycznych. Zapraszamy do kontaktu, aby poznać szczegóły oferty szkoleń BHP po rosyjsku. Gwarantujemy indywidualne podejście, rzetelnie przekazywane informacje, atrakcyjne ceny oraz wysoką jakość obsługi.