Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego to zlecenie wykonania kontroli w tym zakresie przez pracodawcę. Jej zadaniem jest określenie możliwych zagrożeń dla każdego stanowiska pracy, a także zapobieganie ich szkodliwym skutkom. Poprzez „zagrożenie” w tym wypadku rozumiemy (zgodnie z Polską Normą PN-N-18002) prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, które powodują straty. W naszej firmie zajmujemy się oceną ryzyka zawodowego w sposób rzetelny i profesjonalny.

Ocena ryzyka zawodowego jako proces

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy to proces, którego przeprowadzenie jest obowiązkiem pracodawcy. W trakcie jego wykonywania przeprowadza się badanie wszystkich aspektów wykonywania swoich obowiązków przez pracownika. Efektem procesu powinno być wyeliminowanie wskazanych zagrożeń lub określenie działań, jakie muszą zostać wprowadzone, aby te zagrożenia ograniczyć.

Należy tu przypomnieć, że taką ocenę należy przeprowadzić dla wszystkich stanowisk, czyli dla stanowisk stacjonarnych, niestacjonarnych, a także dla prac wykonywanych codziennie, jak i okazjonalnie.

Jak często przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego?

Częstotliwość wykonania oceny ryzyka zawodowego nie jest ujęta w przepisach. Najczęściej jest ona wykonywana w momencie stworzenia nowego stanowiska pracy lub na już istniejącym, jeśli zostało ono np. zmodyfikowane o nowe maszyny i urządzenia.

Taka ocena powinna być wykonywana co jakiś czas, a przede wszystkim w przypadku:

  • zmian kadrowych,
  • modyfikacji wymagań na danym stanowisku,
  • stwierdzenia potrzeby zmian dotyczących środków ochrony (lub wskazania niskiej skuteczności obecnie wykorzystywanych).

Usługa oceny ryzyka zawodowego

Obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie oceny ryzyka zawodowego. Nie musi on jednak osobiście zajmować się formalnościami – może to zrobić pracownik lub eksperci firm zewnętrznych. Wykonanie usługi oceny ryzyka zawodowego warto powierzyć firmie mającej doświadczenie w tym zakresie, ponieważ w przypadku niewłaściwej dokumentacji lub niezawarcia w niej jakiegoś zagrożenia, odpowiedzialność w momencie wypadku ponosi pracodawca.

Firma Futura-BHP wykonuje takie szkolenia na terenie Warszawy, jak i w całym kraju. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje wykrycie wszystkich zagrożeń oraz zawarcie ich w dokumentacji. Wraz z usługą oceny ryzyka zawodowego w naszej ofercie znajdują się również szkolenia BHP.

Niewykonanie obowiązku posiadania dokumentów, może skutkować nałożeniem grzywny przez Państwową Inspekcję Pracy w postaci mandatu karnego w wysokości 2000 zł, a w przypadku kolejnej takiej sytuacji nawet 5000 zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może wynosić nawet do 30 000 zł. Kara ta jest nakładana na osobę, a nie na firmę, co oznacza, że mandat nie może być wpisany w koszty firmowe.

Każda ocena ryzyka zawodowego powinna zostać zawarta w stosownym dokumencie. Powinno się w nim zawierać:

  • informacje na temat danego stanowiska,
  • zagrożenia na nim występujące,
  • oszacowanie ryzyka (z uwzględnieniem środków je ograniczających),
  • środki eliminujące lub minimalizujące wskazane ryzyko,
  • wskazanie dodatkowych środków.

Taką ocenę wykonuje się etapami. Pracownik powinien podać wszystkie potrzebne informacje na temat swojego stanowiska oraz wykonywanych obowiązków. Na tej podstawie identyfikuje się możliwe zagrożenia. Następnym etapem jest wyznaczenie działań mających na celu eliminację lub zminimalizowanie wskazanych zagrożeń.

Przeprowadzenie tego procesu dla każdego stanowiska zapewni pracownikom skuteczną ochronę przed zagrożeniami występującymi w ich środowisku pracy. Z chęcią wykonamy cały proces dla Ciebie!