Szkolenia BHP

Nowoczesne atrakcyjne i tanie
 

Szkolenia bhp są często traktowane jako przykra konieczność. Wypełnić obowiązek jak najmniejszym kosztem – tam myśli wielu pracodawców. A pracownicy przychodzą na nie z głębokim przekonaniem o marnowaniu czasu. Tak nie musi być! Szkolenie bhp może być ciekawe, przydatne i angażujące. Wystarczy, gdy treść będzie dopasowana do stanowisk, na jakich pracują pracownicy do przeszkolenia. Nie ma sensu omawiać zasady zabezpieczenia wykopu w biurze! Decydujące jest także zaangażowanie trenera, jego uczciwość zawodowa, wiara w przekazywane zasady i… poczucie humoru!

Nasze podejście do szkoleń bhp jest inne. Spotykając się z zamówieniem na szkolenie nasze pierwsze pytanie brzmi: na jakich stanowiskach pracują lub będą pracować pracownicy. Potem warto ustalić, jaka jest specyfika pracy, jakie jest otoczenie firmy, czy zdarzyły się w firmie jakieś wypadki. Cenne są wszystkie informacje, które precyzują warunki pracy na danych stanowiskach pracy.

Szkolenia bhp są obowiązkowe i mają głęboki sens. Są sposobem na podniesienie świadomości zagrożeń. Mogą sprawić, że pracownicy z o wiele większą współodpowiedzialnością będą patrzeć na swoją pracę. Trzeba tylko trafić do ich wyobraźni i doświadczeń. Dobry trener potrafi przekonać pracowników, że szanowanie przepisów i zasad bhp leży w osobistym interesie każdego pracownika! I naprawdę lepiej wrócić do domu po pracy o własnych siłach, niż trafić na pogotowie.

 

Jakie szkolenia trzeba zorganizować i w jakich odstępach czasu?

Szkolenia wstępne: każdy nowozatrudniony pracownik (także zatrudniony na umowę zlecenie) musi odbyć dwa szkolenia wstępne: instruktaż ogólne i instruktaż stanowiskowy. Przeprowadza je najczęściej specjalista ds. bhp (także spoza firmy). Instruktaż stanowiskowy przeprowadza zwykle osoba kierująca pracownikami (bezpośredni przełożony), czasem sam pracodawca. W niektórych sytuacjach także specjalista ds. bhp.

Szkolenia okresowe: w przeciągu 12 miesięcy od zatrudnienia pracownicy na stanowiskach robotniczych i adm.-biurowych odbywają pierwsze szkolenie okresowe. Osoby kierujące pracownikami i na stanowiskach inż.-technicznych odbywają je w przeciągu 6 miesięcy od zatrudnienia.

Kolejne szkolenia okresowe należy przeprowadzić:

 • nie rzadziej niż raz na 3 lata – na stanowiskach robotniczych, natomiast na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych nie rzadziej niż raz w roku;

 • nie rzadziej niż raz na 5 lat – osoby będące pracodawcami, osoby kierujące pracownikami, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy służby bhp;

 • nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi.

UWAGA: Trenerzy firmy FUTURA BHP przeprowadzają wszystkie rodzaje szkoleń bhp, dla wszystkich grup zawodowych. Także w jęz. angielskim, rosyjskim i francuskim!

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

 • Najciekawsze prezentacje!
 • Wyjątkowo pasjonujące tematy!
 • Znakomici wykładowcy!
 • Sporo humoru dla rozładowania atmosfery!

 

Prócz standardowych tematów, jak: wypadki przy pracy, ryzyko zawodowe, obowiązki pracodawcy i pracowników – w czasie szkoleń bhp poruszamy  unikatowe wątki:

 • stres zawodowy (przyczyny, zjawisko, skutki, metody zarządzania stresem),
 • mobbing (najskuteczniejsze metody unikania mobbingu),
 • ergonomia stanowiska komputerowego (metody uniknięcia typowych schorzeń)
 • flashover i backdraft (rozgorzenie i ognisty podmuch, śmiertelne zagrożenie w trakcie pożaru)

Organizujemy szkolenia bhp dla:

 • pracodawców i kadry kierowniczej
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • cudzoziemców (szkolenia w języku angielskim i francuskim)
 • kadry inż.-technicznej
 • pracowników robotniczych
 • pracowników budowlanych
 • żołnierzy zawodowych
 • studentów

Zatrudniamy wybitnych trenerów bhp, szkoleniowców z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowców wyższych uczelni, praktyków służby bhp, ratowników medycznych, inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

szkolenia bhp