Szkolenia BHP dla stanowisk robotniczych

 

Zgodnie z obowiązującym prawem* szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności m.in. z zakresu:

 • przepisów i zasad bhp
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
 • metod ochrony przed tymi zagrożeniami
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

 • robotniczych odbywają szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 3 lata
 • robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenia bhp realizujemy, w ustalonym z Zamawiającym wymiarze godzinowym, metodą instruktażu. Zarówno bezpośrednio jak i zdalnie za pomocą programów Webex, Zoom, Teams.

Wszystkie szkolenia bhp przeprowadzane przez nasz ośrodek mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy. Z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędnej dla każdego pracownika.

Przykładowe tematy omawiane przez nas:

 • bezpieczna praca na wysokości
 • bezpieczna praca w wykopach
 • bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych
 • bezpieczeństwo podczas prac transportowych
 • bezpieczeństwo podczas transportu ręcznego
 • bezpieczeństwo podczas prac związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
 • zasady dotyczące stosowania środków ochrony zbiorowej
 • zasady postępowania w razie pożaru, awarii
 • zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • i inne

Każdorazowo tematy, które omawiamy podczas szkoleń są:

 • ustalane z Zamawiającym
 • dostosowane do specyfiki prac wykonywanych przez uczestników.

Kursy prowadzą wieloletni praktycy bhp, którzy doskonale  potrafią wskazać obszary największych zagrożeń w pracy.

Każde szkolenie bhp odbywa się w sposób przystępny i ciekawy. Nie musi być nudne i sztampowe – gwarantujemy najciekawsze prezentacje i sporo humoru dla rozładowania atmosfery.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

 

*Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Szkolenie bhp dla stanowisk robotniczych