Szkolenia BHP dla osób wskazanych do udzielania pierwszej pomocy

Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 2091 pracodawca jest obowiązany zapewnić m.in. środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Podstawowym celem udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej jest:

 • ratowanie życia i zdrowia poszkodowanego poprzez:
  • podtrzymanie czynności życiowych
  • ograniczanie skutków obrażeń lub nagłych zachorowań
 • przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego

Pierwsza pomoc przedmedyczna bardzo często ratuje życie!

Pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy potrafimy doskonale przeszkolić w tym zakresie.

Organizujemy szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej w bardzo różnych formach i wymiarach czasowych – w zależności od Państwa potrzeb i możliwości.

Zawsze są to zajęcia pasjonujące, profesjonalnie zorganizowane, aktywizujące szkolonych do samodzielnych ćwiczeń.

Uczestnicy organizowanych przez nas szkoleń pierwszej pomocy przedmedycznej dowiedzą się m.in. o tym:

 • jak ocenić stan poszkodowanego
 • jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową
 • co zrobić przy poparzeniu
 • jak zabezpieczyć zwichnięcia, złamania, skręcenia
 • w jaki sposób zatamować krwawienia
 • jak zabezpieczyć wbite ciało obce
 • jak pomóc osobie z epilepsją podczas ataku padaczki

Uczestnicy naszych szkoleń:

 • poznają niezbędne czynności umożliwiające ratowanie ludzi
 • przećwiczą typowe sytuacje na najnowszych fantomach
 • zapoznają się z działaniem automatycznego defibrylatora AED i z jego obsługą
 • otrzymają kluczową wiedzę o ratowaniu i umiejętności z nim związane

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej można także organizować dla wszystkich  innych pracowników. Tak w ramach szkolenia okresowego bhp, jak i w formie szkolenia specjalistycznego.

Nasi instruktorzy i instruktorki to wykwalifikowani, dyplomowani ratownicy medyczni oraz szkoleniowcy z bogatym doświadczeniem i głęboka wiedzą merytoryczną.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

 

Szkolenie bhp dla osób wskazanych do udzielania pierwszej pomocy