Szkolenia BHP Online

Szkolenia BHP Online

 

Co to są zdalne szkolenia BHP

Są to w pełni zgodne z wymogami przepisów prawa szkolenia BHP realizowane metodą samokształcenia kierowanego za pośrednictwem Internetu. Mogą się odbywać w sesjach indywidualnych albo grupowych – liczebność grupy nie ogranicza pojemność sali konferencyjnej, a jeden wspólny termin nie wymaga zbierania w jednym miejscu uczestników dojeżdżających z różnych miejsc miasta lub kraju. Oszczędzamy czas, pieniądze, środowisko naturalne.

Do kogo kierowane są szkolenia BHP online?

Szkolenia internetowe (online) mogą być organizowane dla wszystkich grup zawodowych:

  • dla pracodawców,
  • dla osób kierujących pracownikami,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych (zwłaszcza tych pracujących w branży internetowej),
  • dla kadry inżynieryjno-technicznej,
  • dla studentów,
  • dla nauczycieli wszystkich typów szkół i nauczycieli akademickich,
  • dla każdej innej grupy zawodowej.

Zgodnie z tymczasowo obowiązującymi przepisami dotyczącymi zwalczania skutków epidemii COVID-19 zdalne szkolenie BHP (online) mogą być organizowane dla pracowników robotniczych

W jaki sposób organizowane są zdalne szkolenia BHP?

Do organizacji zdalnych szkoleń BHP stosujemy – w porozumieniu ze zleceniodawcą – wszystkie znane aplikacje videokonferencji: Skype, Webex, Zoom, Team, Hangout. Organizacja szkolenia jest prosta i szybka. Wystarczy zebrać adresy mailowe uczestników i wysłać zaproszenie z określeniem daty i terminu. Uczestnicy otrzymują mailem indywidualne zaproszenie. Wystarczy kliknąć w link (np. Join the meeting / włącz się do spotkania) i… już. System sam instaluje odpowiednią aplikację i uruchamia szkolenie.

W każdym przypadku za pierwszym razem przeprowadzamy test funkcjonalności webinarium, tak aby w dniu szkolenia wszystko przebiegło bez straty czasu.

Jakie są największe korzyści ze zdalnych szkoleń (online)?

Przede wszystkim łatwość organizacji. Szkolenia internetowe możemy organizować w każdej chwili, każdego dnia, w każdym miejscu. Potrzebny tylko uczestnik, komputer i trener. Nawet komputer nie jest potrzebny, wystarczy smartfon.

Po drugie: oszczędność. Nie potrzebujemy sali konferencyjnej, nie potrzebujemy cateringu, nie musimy delegować nikogo w podróż służbową.

Po trzecie: elastyczność. Kończy się termin ważności szkolenia? Zapomnieliśmy o jakiejś grupie pracowników? Profesjonalne, atrakcyjne, nowoczesne kursy możemy zorganizować praktycznie już następnego dnia – w każdym miejscu w kraju!

Po czwarte: skuteczność i zaangażowanie. W przeciwieństwie do klasycznego e-learningu w trakcie szkolenia mamy stały kontakt między trenerem i uczestnikami. Możemy zadawać pytania, angażować uczestników, testować ich wiedzę, reagować bieżąco na ich potrzeby. Możemy odpowiadać na pytania grupowe i indywidulane, wymagające dyskrecji.

Po piąte: nowoczesność. Aplikacje do prowadzenia szkoleń online (Skype, Teams, Webex, Hangout i in.) to nowoczesne i wielofunkcyjne narzędzia internetowe. Pozwalają na emisję filmów, przesyłanie materiałów i testów, komunikację bezpośrednią typu chat. W dobie coraz szybszych łączy internetowych jakość transmisji nawet w dużej grupie może osiągać rozdzielczość HD!

Na koniec najważniejsze

W czasach trudnych, takich jak ograniczenia w przemieszczaniu się i funkcjonowaniu firm w trakcie zwalczania epidemii, tylko zdalne szkolenia BHP pozwalają pozostawać w zgodzie z wymogami prawa i realizować obowiązek szkoleniowy, nie umniejszając jakości i atrakcyjności kursu!