Analiza stanu BHP

Pracodawca odpowiada za panujące w firmie warunki bhp – zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom. Realizację obowiązków pracodawcy w obszarze bhp trzeba raz do roku wnikliwie analizować, aby nie umknęły uwadze warunki lub sytuacje, które mogą sprowadzać na pracownika realne zagrożenia. Poza tym – nie ma co ukrywać – wymogów i obowiązków w dziedzinie bhp jest cała masa, łatwo o niedopatrzenia.

Pracodawca zatrudniający niewielu pracowników w warunkach niewielkiego poziomu ryzyka czasem sporządza taką analizę samodzielnie, najczęściej jednak bagatelizuje ten obowiązek. Lepiej jednak samemu się nie kontrolować – łatwo o błąd, wynikający z braku wystarczającego doświadczenia w tym zakresie.

Dlatego też firma FUTURA BHP, w ramach usług nadzoru bhp lub umowy o współpracy, oferuje analizy stanu bhp w zakładzie pracy, przeprowadzone przez doświadczonych specjalistów ds. bhp i ppoż.

W ramach analizy stanu bhp przeanalizujemy m.in.:

  • szkolenia bhp: ważność i terminowość
  • kompletność dokumentacji pracowniczej w zakresie bhp
  • ważność okresowych przeglądów i inspekcji
  • poprawność i kompletność rejestrów (przede wszystkim protokołów i rejestrów wypadków przy pracy)
  • poprawność i kompletność pomiarów czynników szkodliwych i/lub niebezpiecznych
  • poprawność i ważność oceny ryzyka zawodowego
  • realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia pracowników
  • warunki ochrony przeciwpożarowej (przeglądy gaśnic, stan dróg ewakuacyjnych, ważność instrukcji bezpieczeństwa pożarowego)
  • zorganizowany w firmie system pierwszej pomocy

Wykonana przez specjalistów z FUTURA BHP usługa „analiza stanu bhp” pozwala pracodawcy zorientować się w realizowanych (bądź zaniedbanych) obowiązkach pracodawcy zapisanych w kodeksie pracy. Protokoły z rocznych analiz stanu bhp – tak jak protokoły okresowych kontroli warunków bhp na stanowiskach pracy – należy archiwizować dla celów kontroli zewnętrznych.

Oferujemy stały nadzór, w ramach którego prowadzimy okresowe i roczne analizy stanu bhp. Niejednokrotnie nasi klienci zlecają nam wykonanie analizy stanu bhp jako jednostkową usługę.