Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego?

Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego?

24 marca 2023

Działalności człowieka towarzyszy ryzyko. Może się ono wiązać z utratą zdrowia, zniszczeniem mienia lub powstaniem strat ekonomicznych. Właściwie przeprowadzona analiza ryzyka na stanowisku pracy pozwala na wyodrębnienie elementów niebezpiecznych, co pozwala unikać sytuacji niepożądanych. Ważne jest, by ryzyko zawodowe było ocenione w sposób profesjonalny, tak by zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na stanowisku roboczym. […]