Co wchodzi w skład usług BHP?

Co wchodzi w skład usług BHP?

1 lutego 2024

Profesjonalne usługi BHP w Warszawie mogą dotyczyć praktycznie każdego przedsiębiorstwa prywatnego, urzędu czy placówek publicznych. W ich zakresie leżą wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym i bezpieczeństwem pracy w miejscu zatrudnienia, więc nie można ich ignorować. Ostatecznie również samo prawo weryfikuje ich użyteczność, dlatego warto wiedzieć, z czym dokładnie są związane i kiedy najlepiej z […]

Kto może przeprowadzić kontrolę BHP w zakładzie pracy?

Kto może przeprowadzić kontrolę BHP w zakładzie pracy?

21 czerwca 2023

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zagadnienia, na których powinien skupiać się każdy pracodawca. W dzisiejszych czasach, gdy prawodawstwo coraz bardziej zwraca uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy, do kontroli BHP w firmach przykłada się większą wagę. Kto zatem może przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w zakładzie pracy? Bezpieczeństwo w każdym zakładzie pracy Analiza stanu BHP obejmuje […]

Pierwsza pomoc przedmedyczna w zakładzie pracy – kto powinien jej udzielać?

Pierwsza pomoc przedmedyczna w zakładzie pracy – kto powinien jej udzielać?

21 czerwca 2023

Wszyscy zapewne zgodzą się, że pierwsza pomoc w zakładzie pracy ma niebagatelne znaczenie i często ratuje nie tylko zdrowie, a nawet życie pracowników lub klientów. Dla większości osób kwestia ta nie wzbudza żadnych wątpliwości, aczkolwiek problematyczne są przepisy. Co dokładnie jest w nich zapisane? Kto powinien udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy? Czy […]

Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP dla kadry kierowniczej?

Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP dla kadry kierowniczej?

14 czerwca 2023

Pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, można wysłać na przeróżne szkolenia. Jednym z obowiązkowych jest szkolenie BHP. Wielu pracodawców zdaje sobie z tego sprawę, ale nie wszyscy wiedzą, jak często takie szkolenia powinni organizować dla tej grupy zawodowej. Jakie są zatem terminy? Czym są szkolenia BHP? Zacznijmy od wyjaśnienia, czym dokładnie są szkolenia BHP dla kadry kierowniczej. […]

Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego?

Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego?

24 marca 2023

Działalności człowieka towarzyszy ryzyko. Może się ono wiązać z utratą zdrowia, zniszczeniem mienia lub powstaniem strat ekonomicznych. Właściwie przeprowadzona analiza ryzyka na stanowisku pracy pozwala na wyodrębnienie elementów niebezpiecznych, co pozwala unikać sytuacji niepożądanych. Ważne jest, by ryzyko zawodowe było ocenione w sposób profesjonalny, tak by zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na stanowisku roboczym. […]

Czy szkolenie wstępne BHP można przeprowadzić zdalnie (online)?

Czy szkolenie wstępne BHP można przeprowadzić zdalnie (online)?

10 stycznia 2023

„Bezpieczeństwo i higiena pracy” to ważny zbiór zasad na temat bezpieczeństwa wykonywanych przez nas obowiązków. Przeprowadzenie szkolenia wstępnego BHP (jak i okresowego) jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. W czasach pandemii koronawirusa na popularności zyskały szkolenia BHP online. Posiadają one wiele korzyści. Przede wszystkim niwelują potrzebę organizacji spotkania w siedzibie firmy, blokowania sal konferencyjnych oraz […]

Kogo obowiązuje szkolenie wstępne BHP?

Kogo obowiązuje szkolenie wstępne BHP?

8 grudnia 2022

Szkolenia wstępne BHP Szkolenia wstępne BHP, wbrew obiegowej opinii, muszą przejść nie tylko pracownicy. Kto jeszcze powinien odbyć takie szkolenie i dlaczego? O tym przeczytasz poniżej. Wstępne szkolenie BHP – dla kogo? Zgodnie z kodeksem pracy szkolenie muszą przejść pracownicy, niezależnie od szczebla, praktykanci, a także studenci oraz uczniowie szkół zawodowych, którzy są zatrudnieni w […]

Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP dla studentów?

Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP dla studentów?

2 listopada 2022

Pierwszy rok studiów jest dla studenta momentem wielkich zmian oraz koniecznością przechodzenia szeregu wstępnych egzaminów oraz szkoleń. Jednym z ważniejszych, chociaż wciąż bagatelizowanych, jest szkolenie BHP dla studentów, odbywające się przynajmniej raz na cały tok studiów. Przekazywana na początku edukacji nauka zwykle dość szybko wyparowuje z głowy, a kwestie konieczności powtarzania takich szkoleń najczęściej podnoszone […]

Czy szkolenie wstępne BHP może być online?

Czy szkolenie wstępne BHP może być online?

5 października 2022

Właściciele firm, zatrudniający nowych pracowników, zobowiązani są do zapewnienia im dostępu doszkolenia wstępnego BHP, podejmującego zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten reguluje artykuł 237 Kodeksu pracy. Podczas szkolenia wstępnego BHP zleceniobiorcy poznają podstawowe przepisy bezpieczeństwa, jakie należy zachować w miejscu pracy, regulamin wewnętrzny danego przedsiębiorstwa, a także zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. […]

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

23 marca 2021

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska definiuje materiały niebezpieczne jako substancje albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze… … mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Substancją niebezpieczną może być: surowiec, produkt, półprodukt, odpad lub substancja […]