Czy szkolenie wstępne BHP można przeprowadzić zdalnie (online)?

„Bezpieczeństwo i higiena pracy” to ważny zbiór zasad na temat bezpieczeństwa wykonywanych przez nas obowiązków. Przeprowadzenie szkolenia wstępnego BHP (jak i okresowego) jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.

W czasach pandemii koronawirusa na popularności zyskały szkolenia BHP online. Posiadają one wiele korzyści. Przede wszystkim niwelują potrzebę organizacji spotkania w siedzibie firmy, blokowania sal konferencyjnych oraz zbierania pracowników w jednym (często niedogodnym) miejscu. Jest to oszczędność czasu i zasobów firmy.

Szkolenie BHP online – wymogi prawne

Prawo nakłada obowiązek na pracodawcę przeprowadzanie szkoleń BHP. Tak samo ze strony pracownika obowiązkiem jest przestrzeganie panujących przepisów. Częstotliwość oraz forma przeprowadzanego szkolenia są uzależnione od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika.

Przepisy wskazują dwa rodzaje szkoleń BHP, są to:

  • szkolenie wstępne,
  • szkolenia okresowe.

Szkolenia BHP powinny odbywać się w ramach godzin pracy i na koszt pracodawcy. Podczas nich pracownik potwierdza pisemnie fakt zapoznania się z panującymi zasadami BHP.

Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych z bezpieczeństwa i higieny pracy jest różna w zależności od wykonywanych przez pracownika obowiązków. Może to być raz na rok lub raz na 6 lat. Minimalny czas trwania szkolenia wynosi 8 lub 16 godzin lekcyjnych (również zależne od zajmowanego stanowiska pracy).

Szkolenie BHP online w praktyce

Szkolenia wstępne z zasady mają formę instruktażu, a więc powinny być przeprowadzane w kontakcie bezpośrednim, jednak w związku ze stanem epidemicznym wprowadzono możliwość przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP zdalnie. Prawnicy potwierdzają, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

Pracownik może znajdować się w dowolnym miejscu, a do odbycia szkolenia potrzebuje tylko komputera z dostępem do Internetu. Takie rozwiązanie to oszczędność czasu i pieniędzy. Nie ma potrzeby zbierania pracowników wykonujących obowiązki w różnych lokalizacjach w jednym miejscu, np. sali konferencyjnej w głównej siedzibie firmy.

Przepisy zezwalają również na przeprowadzanie szkoleń okresowych w formie zdalnej (online) na wszystkich stanowiskach pracy z wyłączeniem stanowisk robotniczych. Taka forma szkoleń okresowych BHP zyskuje coraz większą popularność, zapewniając łatwość organizacji przy zachowaniu wysokiej efektywności szkoleniowej.

Firma Futura daje możliwość przeprowadzenia szkoleń BHP w formie wideokonferencji z wykorzystaniem podstawowych aplikacji takich jak: Skype, Zoom, Team, Hangout czy Webex. Uczestnicy kursu otrzymają na swój adres e-mail wiadomość z linkiem do zorganizowanego spotkania. Aby uniknąć ewentualnych trudności, kilka dni przed planowanym szkoleniem, odbywa się testowe połączenie.

uje się na stronie: https://futura-bhp.com/szkolenia-bhp-online/, gdzie są umieszczone dane kontaktowe firmy. Podmioty zainteresowane odbyciem takich kursów mogę skontaktować się z firmą Futura, aby uzyskać szczegółowe informacje.