Bezpieczeństwo magazynowania i składowania

W tym i następnych wpisach chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie bezpiecznego magazynowania. Praca w magazynie wiąże się z konkretnymi zagrożeniami. W dzisiejszym wpisie chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka z nich.

Dwie strefy w magazynie są szczególnie narażone na wypadki: strefa dostaw i strefa wydań. Zagrożenia związane są z koniecznością szybkiego rozładunku / załadunku towarów na pojazdy.

Stateczność stosów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy organizując pracę w magazynie, szczególnie w strefach dostaw i wydań, należy zapewnić:

  • stateczność stosów
  • składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań
  • wiązanie między warstwami
  • układanie stosów tak, aby środek ciężkości pozostawał wewnątrz obrysu stosów
  • zachowanie odległości między stosami, umożliwiającej bezpieczne układanie i przemieszczanie materiałów

Rozładunek stosów powinien być prowadzony kolejno począwszy od najwyższych warstw.

Niedopuszczalne jest wyjmowanie materiałów ze środka stosów.

Przemieszczanie się

W strefie dostaw i wydań pracownicy wielokrotnie przemieszczają się zarówno pieszo jak za pomocą wózków jezdniowych bądź paletowych.

W trakcie rozładunku i załadunku zdarza się bardzo wiele wypadków.

Szczególnym zagrożeniem dla pieszych są wózki jezdniowe.

Dlatego ciągi komunikacyjne powinny być wyznaczone za pomocą ciągłych pasów o dobrze widocznej barwie (z uwzględnieniem barwy podłoża) – najlepiej żółtej lub białej, a podczas przemieszczania się należy zachować ostrożność i uwagę.

Podstawową zasadą bezpieczeństwa operatora wózka jezdniowego jest upewnienie się czy w obszarze pracy wózka nie ma pieszych.

Piesi w strefie pracy wózka muszą mieć:

  • kontakt wzrokowy w kierowcą
  • kamizelkę odblaskową.

Każda nierutynowa praca w obszarze pracy wózka musi być zabezpieczona barierami (oznaczona i wyizolowana).

Miejsca w magazynie:

  • do których pracownicy mają dostęp podczas pracy
  • w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów

…powinny być oznakowane skośnymi pasami – na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi.

FUTURA BHP z powodzeniem realizuje szkolenia BHP dla pracowników magazynów. Także w formie zdalnej oraz e-learningu.

Na podstawie testu potwierdzamy odbycie szkolenia, wydając kartę szkolenia wstępnego lub stosowne zaświadczenie. Dokumenty te są przechowywane w aktach osobowych pracownika.