Czy szkolenie wstępne BHP może być online?

szkolenie bhp online

Właściciele firm, zatrudniający nowych pracowników, zobowiązani są do zapewnienia im dostępu doszkolenia wstępnego BHP, podejmującego zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten reguluje artykuł 237 Kodeksu pracy. Podczas szkolenia wstępnego BHP zleceniobiorcy poznają podstawowe przepisy bezpieczeństwa, jakie należy zachować w miejscu pracy, regulamin wewnętrzny danego przedsiębiorstwa, a także zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do niedawna szkolenie wstępne BHP dla pracowników mogło odbywać się tylko stacjonarnie, w salach wykładowych. Fakt ten uległ jednak zmianie w 2020 roku, głównie z uwagi na panującą wówczas sytuację epidemiologiczną na świecie oraz liczne obostrzenia z nią związane. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020r., szkolenia wstępne BHP mogą odbywać się w całości online, czyli za pośrednictwem poczty elektronicznej i aplikacji posiadających funkcję wideokonferencji. Wyjątek stanowi jedynie instruktaż stanowiskowy.

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia wstępne BHP online prowadzone są metodą samokształcenia kierowanego za pośrednictwem Internetu. Oznacza to, iż uczestnicy tego rodzaju szkolenia wstępnego BHP uzyskują lub uzupełniają wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie materiałów, otrzymanych od organizatora kursu. Udostępnione treści mogą być konsultowane z wykładowcami w dowolnym momencie szkolenia wstępnego BHP online.

Szkolenia wstępne dla pracowników mogą odbywać się w kilkuosobowych grupach lub indywidualnie, kwestia ta zależy od preferencji i potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zalet przeprowadzenia kursu przez Internet jest wiele. Oszczędność czasu, mniejsze koszta, łatwość w dostosowaniu dogodnego terminu szkolenia wstępnego BHP, możliwość odbycia kursu w dowolnym miejscu, a także szybka realizacja. A wszystko to bez straty jakości i wartości przekazywanej wiedzy.

Szkolenie BHP dla pracowników

Do organizacji szkoleń wstępnych BHP online wykorzystywane są wszystkie znane i darmowe aplikacje do wideokonferencji – Skype, Webex, Zoom, Team oraz Hangout. Szkolenia wstępne z zakresu BHP przeprowadzane są przez zespół doświadczonych, wykwalifikowanych specjalistów, używających znanych metod pedagogicznych i autorskich materiałów dydaktycznych. Wiedza podczas szkoleń wstępnych BHP online podawana jest w ciekawej, nowoczesnej formie, nieunikającej humoru, co pozwala efektywnie zaciekawić słuchaczy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń wstępnych BHP dla pracowników i nie tylko, a także kontaktu!